Wellness

Wellness הוא תהליך דינמי של מודעות וקבלת החלטות לאורח חיים מאוזן ובריא.
תהליך כולל לימוד כישורי התמודדות ותקשורת חדשים, הנושאים היבטים חיוביים ושליליים של קיום אנושי ופרטי של כל אחד ואחת.

מה זה אומר?

Wellness רגשי

הוא תהליך יצירה ושמירה על דימוי אישי ומציאותי עם נקודת מבט חיובית על החיים.

Wellness פיזי/גופני

הוא תהליך הבאת הגוף ושמירתו באיזון בריא.

Wellness חברתי

הוא תהליך יצירת/שמירת מערכות יחסים בריאות.

Wellness מקצועי

הוא תהליך בחירת מסלול קריירה, המעניק סיפוק ומשמעות התורמים לצמיחה אישית ומקצועית.

Wellness רוחני

הוא תהליך הימצאות בהֲוָיָת החיים, תוך חתירה למתן משמעות אישית לחיים. משמעות זו מקשרת בין דפוסי התנהגות וערכים אישיים.

Wellness אינטלקטואלי

הוא תהליך למידת/הפנמת השימוש בכוח השכלי, על מנת ליצור הבנה עצמית עמוקה בפרט והסביבה ככלל.

Wellness סביבתי

הוא תהליך השואף לחיים אקולוגיים והרמוניים עם הטבע.