Wellness Coaching

Wellness Coaching נעשה ע"י צמיחה, עידוד מוטיבציה, הגברת יכולת להשתנות, הכלת תהליך-שינוי על ידי מפגשים שיכללו:

הגברת מודעות להרגלים יום-יומיים

התמקדות בחוזקות! רתימת הכוחות והכישורים בדרך להתגבר על מכשולים

קידום הנכונות, המוכנות והבטחון האישי להשתנות

מה כוללים

  • יצירת חזון אישי לאורח חיים בריא
  • הגדרת יעדים שבועיים ולימוד שיטות מעשיות להשיגם
  • טיפים ליישום מטרות כמו אכילה בריאה, מודעות, פעילות גופנית ועוד
  • ארגז כלים לארגון הזמן ולזיהוי משאבים אישיים לצורך השגת היעדים הרצויים
  • בחירת סדרי עדיפויות אישיות לחיים של בריאות ורווחה (health & well being)
  • ליווי פרטני (12 מפגשים) אחד על אחד למבוגרים ולבני ובנות נוער
  • ליווי משפחתי (מפגש פרטני לכל הורה ו10 מפגשים משפחתיים)
  • ליווי קבוצתי (2 מפגשים פרטניים ו10 מפגשים קבוצתיים)
  • סדנאות (הרצאה של שעתיים הכוללת בניית חזון אישי והגדרת יעדים לכל אחד/ת)

תפריט ליווי: כל התכניות הן כ-3 חודשים