Wellness Coaching

Wellness Coaching נעשה ע"י צמיחה, עידוד מוטיבציה, הגברת יכולת להשתנות, הכלת תהליך-שינוי על ידי מפגשים שיכללו:

הגברת מודעות להרגלים יום-יומיים

התמקדות בחוזקות! רתימת הכוחות והכישורים בדרך להתגבר על מכשולים

קידום הנכונות, המוכנות והבטחון האישי להשתנות

מה כוללים המפגשים

תפריט ליווי: כל התכניות הן כ-3 חודשים
(פגישת הכרות ללא עלות)